Aktualności
Nowicjat
Parafia
Dom Rekolekcyjny
Gimnazjum i Liceum
Szkoła Kontaktu
Powołania
Studenci
Centrum sportowe
Fundacja MAGIS

Parafia Św. Stanisława Kostki


Biskup Chełmiński Kazimierz Józef Kowalski erygował przy kaplicy parafię. Akt erekcyjny został wydany 1 sierpnia 1948 roku. Pierwszym proboszczem został Brunon Pawelczyk SJ.
Od tego czasu, przez 75 kolejnych lat, tu pracowały kolejne pokolenia jezuitów.    Porządek Mszy św.
:

Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30 (suma), 12.00 (rodziny z dziećmi), 13.15, 18.00 (młodzież). 
Dni powszednie: 7.00, 8.00 i 18.00 

Biuro parafialne (tel. 058 620-45-01): poniedziałki, środy, piątki 10.00-12.00 i 17.00-19.00.

ZAPRASZAMY do odwiedzenia naszej strony, na której znaleźć można trochę informacji o historii jak i o obecnej działalności parafii: ogłoszenia duszpasterskie, porządek nabożeństw, prezentację duszpasterzy i grup parafialnych, galerię zdjęć.