Aktualności
Nowicjat
Parafia
Dom Rekolekcyjny
Gimnazjum i Liceum
Szkoła Kontaktu
Powołania
Studenci
Centrum sportowe
Fundacja MAGIS

Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej


Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej rozpoczęło swoją działalność jesienią 1990 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był o. Aleksander Jacyniak SJ. Od 1992 roku w prowadzeniu Domu Rekolekcyjnego pomagają Siostry ze Zgromadzenia Sacré Coeur. Obecnym dyrektorem jest o. Grzegorz Jankowski SJ.
W stałej ekipie Domu Rekolekcyjnego pracuje także o. Marek Rosłoń SJ, o. Paweł Szpyrka SJ i s. Anna Żamojda RSCJ, która prowadzi również sekretariat ICFD.

Celem działalności Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej jest na pierwszym miejscu udzielanie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Ponadto prowadzimy także inne rekolekcje, sesje, skupienia rekolekcyjne i szkolenia. Wszystkie te propozycje zmierzają do pogłębienia osobistego doświadczenia wiary i integralnego rozwoju człowieka. 

W miarę naszych możliwości i czasu jesteśmy także otwarci na przyjmowanie zorganizowanych grup oraz osób indywidualnych pragnących przeżyć rekolekcje, bądź kilka dni skupienia. Pośród osób współpracujących z Centrum są jezuici, księża, siostry zakonne i osoby świeckie. Ponadto zajmujemy się także pogłębianiem zagadnień z duchowości ignacjańskiej, służą temu sesje, spotkania formacyjne dla naszych Współpracowników i seria wydawnicza Zeszytów ignacjańskich. W naszym Centrum odbywają się także spotkania Animatorów i uczestników Spotkań Małżeńskich, Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Wspólnot Życia Chrześcijańskiego.
więcej na: www.icfd.pl/