Aktualności
Nowicjat
Parafia
Dom Rekolekcyjny
Gimnazjum i Liceum
Szkoła Kontaktu
Powołania
Studenci
Centrum sportowe
Fundacja MAGIS

Gimnazjum i Liceum Jezuitów


Uwaga: od 1 września 2017 rozpocznie działalność także Szkoła Podstawowa Jezuitów

Więcej informacji o rekrutacji do Szkoły Podstawowej na stronie www.jezuici.edu.pl/podstawowa

Powstałe w 1937 roku i uruchomione ponownie w maju 1945 Liceum Jezuitów w Gdyni zostało przez ówczesne władze zamknięte w 1947 roku. 3 września 1994 roku po raz kolejny rozpoczęło swoją działalność. Celem tej szkoły jest utrzymanie tradycji Liceum Jezuitów w Gdyni, a także dawniejszych z Wilna i Chyrowa. Wychowankowie tych szkół tworząc Towarzystwo Przyjaciół Liceum Jezuitów przyczynili się do jego reaktywowania. 

Gimnazjum i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni jest wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, dobroczyńców, absolwentów i rodziców, którzy inspirowani wiarą w Jezusa Chrystusa kontynuują jezuicką tradycję wychowawczą zainicjowaną na Pomorzu ponad pół wieku temu w Orłowskim gimnazjum. 

Misją szkoły jest formacja ludzi dla innych, którzy swoją wiarę w Boga wyrażają w trosce o drugich, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących i dla których miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka. Gimnazjum i Ogólnokształcące Liceum zmierzają do kształtowania wielkodusznych, młodych ludzi, obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, kompetentnych i odpowiedzialnych, przygotowanych do pełnienia funkcji liderów. 

Tę misję pragniemy realizować przez jezuicki model wychowania, solidne nauczanie ze szczególnym naciskiem na przedmioty humanistyczne, świadectwem życia nauczycieli i pracowników administracji, starannie przygotowane zajęcia pozalekcyjne, troskliwą opiekę nad całościowym rozwojem każdego ucznia (cura personalis), nowoczesne metody zarządzania, współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi i katolickimi w kraju i za granicą.

Zapraszamy na naszą stronę: Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni